U bent hier

Gewestaangelegenheden

Voorbeelden van gewestaangelegenheden zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu, landbouw, onderdelen van het economisch beleid, werkgelegenheid, openbare werken enzovoort.

Een decreet dat een gewestaangelegenheid regelt, geldt voor het hele Vlaamse Gewest: het hele Vlaamse grondgebied, zonder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Het eerste artikel van een decreet geeft altijd aan of het een gemeenschaps- of gewestaangelegenheid regelt. Ook de agenda van de plenaire vergadering vermeldt of een ontwerp of voorstel van decreet op een gemeenschaps- of een gewestaangelegenheid slaat. Dat is belangrijk, want Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel mogen enkel stemmen over gemeenschapsaangelegenheden, niet over gewestaangelegenheden.

Meer over de gewestaangelegenheden is te vinden op de pagina daarover.