U bent hier

Gemeenschapsaangelegenheden

Voorbeelden van gemeenschapsaangelegenheden zijn: cultuur en media, onderwijs, sport, jeugd, het gezins, de zorg voor mensen die hulp nodig hebben enzovoort.

Een decreet dat een gemeenschapsaangelegenheid regelt, geldt voor de hele Vlaamse Gemeenschap: het Nederlandse taalgebied (de vijf Vlaamse provincies) plus de Vlaamse Brusselaars en de Vlaamse instellingen in Brussel, zoals de VRT.

Het eerste artikel van een decreet geeft altijd aan of het een gemeenschaps- of gewestaangelegenheid regelt. Ook de agenda van de plenaire vergadering vermeldt of een ontwerp of voorstel van decreet op een gemeenschaps- of een gewestaangelegenheid slaat. Dat is belangrijk, want Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel mogen enkel stemmen over gemeenschapsaangelegenheden, niet over gewestaangelegenheden.

Meer over de gemeenschapsaangelegenheden is te vinden op de pagina daarover.