U bent hier

Geloofsbrieven

Om Vlaams volksvertegenwoordiger te kunnen worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Belg zijn,
  • minstens 18 jaar zijn,
  • in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wonen
  • enzovoort.

De geloofsbrieven zijn de documenten die aantonen dat iemand aan al die voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister).

Voordat iemand de eed als Vlaams volksvertegenwoordiger kan afleggen, moet de plenaire vergadering eerst zijn of haar geloofsbrieven officieel goedkeuren.