U bent hier

Geheimhoudingsplicht

De Vlaamse volksvertegenwoordigers zijn verplicht om bepaalde informatie geheim te houden. Dat geldt in de volgende gevallen:

  • een spreker in een hoorzitting heeft gevraagd om de informatie die hij geeft, geheim te houden;
  • informatie uit een besloten vergadering van een parlementaire onderzoekscommissie moet geheim worden gehouden;
  • de Vlaamse Regering heeft aan het parlement vertrouwelijke informatie gegeven en gevraagd om die niet openbaar te maken;
  • soms mag informatie uit een onderzoek van het Rekenhof niet openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld om iemands privacy te beschermen.

De Deontologische Commissie waakt over het naleven van de geheimhoudingsplicht.