U bent hier

Eindregeling van de begroting

In een ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting maakt de Vlaamse Regering duidelijk aan het Vlaams Parlement hoe ze het geld dat in de begroting was voorzien echt heeft uitgegeven, en welke inkomsten ze echt heeft gehad. Op die manier legt de regering verantwoordig af aan het parlement over de begroting.

De eindregeling van de begroting bevat tabellen, waarin bijvoorbeeld een vergelijking wordt gemaakt

  • tussen de geschatte inkomsten en wat er werkelijk aan inkomsten is binnengekomen, en
  • tussen de uitgaven die gepland waren in de begroting, en wat er echt is uitgegeven.

De Vlaamse Regering moet de eindregeling van de begroting van een bepaald jaar indienen in oktober van het volgende jaar.

Als het ontwerp van decreet wordt goedgekeurd, zijn de uitgaven en inkomsten definitief vastgesteld. De Vlaamse Regering krijgt een kwijting voor de goede uitvoering van de begroting.

De eindregeling van de begroting is sinds 2014 opgenomen in het jaarlijkse "Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van  de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar X"

 

Meer voorbeelden? Raadpleeg de eindregelingen van de begroting