U bent hier

Documenten van het Vlaams Parlement

De parlementaire documenten zijn de gedrukte teksten  die in het Vlaams Parlement worden gebruikt voor de decreetgevende en controlerende taken. Dat zijn onder andere:

 • ontwerpen van decreet;
 • voorstellen van decreet;
 • voorstellen van resolutie;
 • moties;
 • beleidsnota’s en –brieven;
 • commissieverslagen;
 • amendementen;
 • reflectienota’s;
 • conceptnota’s voor nieuwe regelgeving;
 • adviezen van de Raad van State;
 • verslagen van het Rekenhof;
 • jaarverslagen van de Vlaamse Ombudsdienst;
 • verslagen van de vragen en interpellaties
 • schriftelijke vragen
 • ...