U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Deelstaatsenator

Een deelstaatsenator is lid van zowel het Vlaams Parlement als de Senaat. Deelstaatsenatoren worden verkozen in de parlementen van de deelstaten, en vervolgens afgevaardigd naar de Senaat.

In de Senaat, één van de twee kamers van het federale parlement, zitten zestig senatoren: vijftig deelstaatsenatoren en tien gecoöpteerde senatoren. De parlementen van de verschillende gemeenschappen en gewesten van België vaardigen deelstaatsenatoren af naar de Senaat. Zij verkiezen op hun beurt de tien gecoöpteerde senatoren. De Senaat is dus niet rechtstreeks verkozen, maar bestaat uit afgevaardigden van de deelstaten, die daar met elkaar overleggen.

Het Vlaams Parlement vaardigt 29 deelstaatsenatoren af. Daarbij mag het ook Nederlandstalige deelstaatsenatoren aanwijzen die uit het Brussels Parlement komen.  Minstens 1 van de 29 senatoren moet in Brussel-Hoofdstad wonen.

Omdat een deelstaatsenator lid is van het Vlaams Parlement (of een ander regionaal parlement) en van de senaat, zeggen we dat hij een dubbelmandaat heeft.

Lees meer over de Senaat na de zesde staatshervorming.