U bent hier

Bijzondere meerderheid

Bij een stemming wordt geteld of een voorstel een meerderheid heeft. Op een totaal van 124 volksvertegenwoordigers is een gewone meerderheid 63 (de helft plus 1).

Voor sommige beslissingen moet er meer dan een gewone meerderheid gevonden worden voor een voorstel. Zo kunnen sommige beslissingen alleen genomen worden als drie vierde van de volksvertegenwoordigers het ermee eens is ( een motie betreffende een belangenconflict bijvoorbeeld) of als twee derde van de volksvertegenwoordigers het ermee eens is (een bijzonder decreet bijvoorbeeld). Dat noemen we bijzondere meerderheden.