U bent hier

Bevoegdheidsconflict

Soms maakt een parlement een wet of decreet over een onderwerp waarvoor het eigenlijk niet bevoegd is. De Raad van State kan dat vaststellen. 

In dat geval moet het voorontwerp van decreet, voorstel van decreet, of amendement op een ontwerp of voorstel van decreet in kwestie aan het Overlegcomité worden voorgelegd. Dat krijgt veertig dagen de tijd om een oordeel te vellen. Als het van oordeel is dat er inderdaad een bevoegdheidsoverschrijding is, vraagt het comité aan de regering om het voorontwerp te verbeteren of de nodige amendementen in te dienen.

Als wetgeving van een andere gemeenschap of een ander gewest zaken regelt op het bevoegdheidsdomein van het Vlaams Parlement, kan het Vlaams Parlement een beroep tot vernietiging instellen bij het Grondwettelijk Hof.

Lees meer over hoe in België bevoegdheidsconflicten worden voorkomen of geregeld.