U bent hier

Belangenconflict

Het Vlaams Parlement kan vaststellen dat het werk van een ander parlement zijn belangen schaadt. Dan spreken we van een belangenconflict.

Wanneer het parlement vindt dat het actie moet ondernemen tegen het ontwerp of voorstel van het andere parlement, kan het een motie betreffende een belangenconflict aannemen. Ook de andere parlementen kunnen dat doen.