U bent hier

Belangenconflict

Het Vlaams Parlement kan vaststellen dat zijn belangen worden geschaad door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (een Brusselse wet) of door een amendement, dat wordt behandeld bij een ander parlement. Dan spreken we van een belangenconflict.

Wanneer het parlement vindt dat het actie moet ondernemen tegen het ontwerp of voorstel van het andere parlement, kan het een motie betreffende een belangenconflict aannemen. Ook de andere parlementen kunnen dat doen.