U bent hier

Bekrachtiging

De bekrachtiging is, samen met de afkondiging, de officiële goedkeuring die de Vlaamse Regering geeft aan een aangenomen voorstel of ontwerp van decreet.

De bekrachtiging en de afkondiging gebeuren met een enkel document. De datum van een decreet is de datum waarop de Vlaamse Regering het heeft goedgekeurd.

Samen met de afkondiging en de bekrachtiging beveelt de Vlaamse Regering ook de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.