U bent hier

Basisallocatie

Een basisallocatie is een klein stukje van de begroting dat bestaat uit een bedrag, en datgene waaraan dat bedrag zal worden uitgegeven. Basisallocaties zijn dus de bouwstenen waaruit de begroting is samengesteld.

De basisallocaties worden verzameld in programma's. Daar in worden de uitgaven bijeengebracht die voor dezelfde grote algemene doelstellingen moeten dienen: huisvesting, natuur, gehandicaptenzorg, buitengewoon basisonderwijs, gebouwen, wegen, gemeenschappelijk vervoer, enzovoort. Alle programma's samen vormen de de algemene uitgavenbegroting.

Binnen een programma kan de Vlaamse Regering de bedragen van de basisallocaties veranderen. De Vlaamse Regering doet dat met een besluit tot herverdeling van basisallocaties.

Tussen 1990 en 1997 werden de basisallocaties opgenomen in de administratieve begroting. Nu staan ze in de tabellen in de algemene uitgavenbegroting.

Meer over de begroting vindt u in de informatiepagina's over de begroting.