U bent hier

Artikelsgewijze bespreking

Bij een bespreking in een commissie of in de plenaire vergadering voeren de parlementsleden eerst een debat over het geheel van de tekst van een voorstel of ontwerp van decreet (algemene bespreking). Daarna volgt een debat over de verschillende artikelen van het voorstel of ontwerp afzonderlijk: dat heet de artikelsgewijze bespreking.

Uiteindelijk stemmen de parlementsleden eerst over de artikelen en de amendementen daarop apart. Dat heet de artikelsgewijze stemming.

Ten slotte stemmen de parlementsleden ook nog eens over het geheel van de tekst. (Die stemming werd tot 2012 de eindstemming genoemd.)