U bent hier

Amendement

Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen. Die tekst kan een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie zijn.

Zowel de Vlaamse volksvertegenwoordigers als de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen. Dat kan tijdens de bespreking in de commissie maar ook in de plenaire vergadering. Nog in dezelfde vergadering wordt er over de amendementen gestemd.

De amendementen die in de commissievergadering zijn aangenomen, worden al verwerkt in de tekst die in de plenaire vergadering wordt behandeld. Maar de plenaire vergadering kan die tekst dan nog eens aanpassen met amendementen.

De definitieve tekst na stemming in de plenaire vergadering bevat dus zowel de aangenomen amendementen in commissie als de aangenomen amendementen in de plenaire vergadering.

Van elk amendement wordt in het commissieverslag of in het verslag van de plenaire vergadering aangegeven of het werd aangenomen of niet.