U bent hier

Agenda van de commissievergadering

Op de agenda van de commissievergaderingen staan de onderwerpen die de commissies behandelen in een vergaderweek: ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, interpellaties, vragen om uitleg, hoorzittingen, gedachtewisselingen en/of werkbezoeken.

Een commissie bepaalt zelf haar agenda. Daarbij gelden regels:

  • begrotingsaangelegenheden en ontwerpen van decreet hebben voorrang,
  • voorstellen van decreet of resolutie worden behandeld in de volgorde waarin ze werden ingediend.

De agenda en agendawijzigingen staan op de website van het Vlaams Parlement. Wie dat wil kan ze ook gedrukt krijgen.

 

Bekijk hier de meest recente geplande commissievergaderingen