U bent hier

Adviezen

Het Vlaams Parlement kan over een ontwerp of voorstel van decreet of een amendement adviezen vragen aan de Raad van State, het Rekenhof en verschillende adviesorganen.

Een commissie kan het advies van een andere commissie vragen, als het Uitgebreid Bureau daarmee instemt.

Ook het Overlegcomité kan advies geven bij een procedure over een bevoegdheidsconflict of belangenconflict. Bij zo’n adviesvraag wordt de behandeling van het voorstel of ontwerp van decreet voorlopig stopgezet.