U bent hier

Advies van de Raad van State

Bij een voorstel of ontwerp van decreet of bij een amendement kan een advies van de Raad van State worden gevraagd. De Raad van State moet dan onderzoeken of het initiatief juridisch en technisch in orde is en of het past binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (gemeenschapsaangelegenheden of gewestaangelegenheden).

Ontwerpen van decreet moeten altijd een advies van de Raad van State krijgen (met uitzondering van begrotingen en dergelijke).

De volksvertegenwoordigers kunnen voor het einde van de algemene bespreking van een voorstel of ontwerp in de plenaire vergadering eisen dat een advies wordt gevraagd. De voorzitter van het Vlaams Parlement moet dan, voor hij laat stemmen over de volledige tekst, het advies vragen. Wat moet een volksvertegenwoordiger doen om dat te vragen?

  • hij kan de eis schriftelijk stellen met een motie houdende raadpleging van de Raad van State die door minstens een derde van de volksvertegenwoordigers is ondertekend;
  • hij kan ze mondeling stellen, in de loop van de beraadslaging in de plenaire vergadering. De voorzitter schorst dan de beraadslaging en gaat na of het verzoek gesteund wordt door minstens een derde van de volksvertegenwoordigers.

Zie ook:

 

Meer voorbeelden? Lees alle adviezen van de Raad van State