U bent hier

Administratieve begroting

Tussen 1990 en 1996-1997 werden administratieve begrotingen ingediend. In die administratieve begrotingen werden tabellen opgenomen, waarin heel precies de uitgaven werden beschreven die de regering het volgende jaar wou doen. De algemene uitgavenbegroting beschreef die uitgaven in minder detail.

Het Vlaams Parlement onderzocht of de administratieve begroting overeenstemde met de inhoud en de doelstellingen van de algemene uitgavenbegroting. Als dat zo was, dan nam het parlement een motie van overeenstemming aan (ook conformiteitsmotie genoemd).

Sinds 1997-1998 wordt enkel nog een algemene uitgavenbegroting gemaakt, waarin de detailtabellen zijn opgenomen.

 

Meer voorbeelden? Raadpleeg alle administratieve begrotingen