Search in Vlaams Parlement

Wijzigingen in de samenstelling van het parlement 2016-2017

In het zittingsjaar 2016-2017 vonden een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van het Vlaams Parlement. Het parlement nam afscheid van volksvertegenwoordigers Jan Hofkens, Gwendolyn Rutten, Caroline Croo en Caroline Bastiaens. Paul CordyDaniëlle VanwesenbeeckElke Sleurs en Orry Van de Wauwer namen respectievelijk de fakkel over. Volksvertegenwoordiger Ann Soete zetelt sinds 1 september 2017 als onafhankelijke nadat ze ontslag nam uit de N-VA-fractie. 

Scroll to top