Search in Vlaams Parlement

Wijziging van het Kunstendecreet

cultuur educatie

Het Kunstendecreet van 2013 schrijft voor hoe organisaties uit allerlei kunstendisciplines financieel worden ondersteund. Het decreet bepaalde ook dat de Vlaamse minister van Cultuur in 2015 een visienota moest afwerken met zijn plannen voor de kunstensector. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak datzelfde jaar de visienota.

In oktober 2017 volgde een hoorzitting over de evaluatie van het decreet. Een en ander resulteerde in een update, in de vorm van een nieuw voorstel van decreet. Inhoudelijk strekte de veeleer technische oefening vooral tot verbeterde advies- en beoordelingsprocedures. Opmerkelijk was dat de vijf ondertekenaars uit alle vijf fracties in de commissie kwamen. Het voorstel van decreet werd eenparig goedgekeurd door zowel de commissie als de plenaire vergadering.

Scroll to top