Search in Vlaams Parlement

Werkgroep Institutionele Zaken

Staatshervorming

Vlaams Parlement reflecteert over de gewenste staatsinrichting

In december 2020 besloot de plenaire vergadering om een Werkgroep Institutionele Zaken op te richten die concrete voorstellen moest uitwerken ter voorbereiding van een nieuwe staatshervorming. Daarmee ging het Vlaams Parlement in op de uitnodiging die de Vlaamse Regering in het Vlaamse regeerakkoord had opgenomen: “De Vlaamse Regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordigers uit om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet in te vullen.”

Bij de start van de werkzaamheden besloot de werkgroep om in eerste instantie rond het thema homogene bevoegdheidspakketten te werken, op basis van hoorzittingen met administraties, experten, stakeholders en belangenorganisaties. In dat kader werden hoorzittingen georganiseerd over tal van beleidsdomeinen. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod: gezondheid, de arbeidsmarkt, cultuur, mobiliteit, energie, landbouw, dierenwelzijn, onderwijs, economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, woonbeleid, buitenlandse handel, internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, leefmilieu, natuur en klimaat.

Herbekijk en lees

  • Gezondheidsbeleid

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 22 februari, 1 maart, 8 maart en 15 maart

  • Arbeidsmarktbeleid

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 22 maart, 29 maart, 19 april en 26 april

  • Cultuurbeleid

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Mobiliteitsbeleid

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 10 mei, 17 mei en 31 mei

  • Energiebeleid

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 7 juni en 14 juni

  • Beleid met betrekking tot landbouw, dierenwelzijn en onderwijs

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Beleid met betrekking tot economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Woonbeleid, beleid met betrekking tot buitenlandse handel, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Beleid met betrekking tot leefmilieu, natuur en klimaat

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 20 september en 27 september

In het zittingsjaar 2021-2022 zal de werkgroep nog de homogene bevoegdheidspakketten onderzoeken met betrekking tot justitie en veiligheid. Nadien wordt een tweede belangrijk deel van de werkzaamheden aangevat, namelijk de problematiek van financiering en fiscale autonomie/fiscaliteit.

Scroll to top