Search in Vlaams Parlement

Wat met de brexit?

Brexit

Op 23 juni 2016 stemde een meerderheid van de deelnemers aan een referendum voor uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De brexit en de gevolgen ervan voor Vlaanderen en voor de EU leverden ook tijdens deze legislatuur stof voor diverse besprekingen in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.  

 

Lees en herbekijk

Scroll to top