Search in Vlaams Parlement

VRT

VRT toren

Het Vlaamse mediabeleid ondersteunt initiatieven in de meest uiteenlopende media en behelst onder andere steun aan de onderzoeksjournalistiek en de bevordering van de mediawijsheid. In de mediabegroting blijft de jaarlijkse dotatie aan de VRT echter veruit de grootste post. Omgekeerd haalt de VRT 60 procent van haar inkomsten uit die Vlaamse overheidsdotatie. In ruil legt een beheersovereenkomst de omroeporganisatie een reeks opdrachten op, waaronder het algemene media-ecosysteem versterken en gemeenschapsvormende programma’s brengen voor alle Vlamingen.

In het afgelopen zittingsjaar bleef de VRT bijna permanent in het gezichtsveld van de commissie. De vele vragen betroffen onder andere:

  • het systematische overschot (excedent) boven de toegestane reclame-inkomsten

  • samenwerking met privépartners als Google, NRJ en Sporthouse

  • een eventueel nieuw tv-kanaal Ketnet Junior

  • de stopzetting van de uitzendingen op digitale antenne

  • reclame van Ketnetgezichten op sociale media en gokreclame tijdens voetbaluitzendingen

  • het privacy- en cookiebeleid

Zelf noemde de VRT bij de bespreking van haar jaarverslag de niet-indexering van haar werkingsmiddelen een zware uitdaging.

Lees en herbekijk

Scroll to top