Search in Vlaams Parlement

Voorzitterschap en Bureau

Tijdens de installatievergadering van 18 juni 2019 verkoos het Vlaams Parlement de parlementsvoorzitter en het Vast Bureau. De voorzitter is de vertegenwoordiger en woordvoerder van het Vlaams Parlement. De voorzitter leidt de plenaire vergaderingen en is verantwoordelijk voor de protocollaire ontvangsten.

Kris Van Dijck, parlementsvoorzitter 18 juni 2019

Op 18 juni 2019 werd Kris Van Dijck (N-VA) verkozen tot parlementsvoorzitter.

Wilfried Vandaele, parlementsvoorzitter 13 juli 2019

Hij werd op 13 juli 2019 opgevolgd door Wilfried Vandaele (N-VA).

Liesbeth Homans, parlementsvoorzitter 2 oktober 2019

Op 2 oktober 2019 verkoos de plenaire vergadering Liesbeth Homans (N-VA) tot nieuwe voorzitter.

Het Vast Bureau, kortweg het Bureau genoemd, zorgt voor het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen. Bij het begin van elk zittingsjaar wordt het Bureau opnieuw verkozen. 

Het Vlaams Parlement heeft ook een Uitgebreid Bureau, waarin naast de leden van het Vast Bureau ook de voorzitters van de erkende fracties zitting hebben. Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke werking van het Vlaams Parlement.

Scroll to top