Search in Vlaams Parlement

Werkbundels armoedebestrijding / woonbeleid en sociale huisvesting

Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema’s volgen. Daarom verdelen ze de taken binnen hun fractie in het parlement. Zo kan elk parlementslid zich specialiseren in een of enkele thema’s.

Ook leerlingen die een debat willen voeren over een maatschappelijk thema, voelen snel aan dat dossierkennis belangrijk is. Om leerlingen beter voor te bereiden, hebben we enkele informatiedossiers samengesteld. Deze werkbundels kunnen de leerkracht helpen om voorafgaand aan het spelen van ‘Overstemmen’, de leerlingen zowel feitenkennis bij te brengen als hen te laten nadenken over ‘beleid’.

Vragen?

Heb je vragen over het educatief materiaal van het Vlaams Parlement? Aarzel niet en bel naar +32 (0)2 552 40 47 of stuur een bericht. We helpen je graag verder.

Scroll to top