Search in Vlaams Parlement

Vlaanderen Vakantieland is terug van weggeweest

toerisme zee en strand

De aanpak van de coronacrisis en de relance beheersten de vergaderingen over toerisme. Vragen om uitleg over corona werden hoofdzakelijk samengebracht in voortgangsrapportages zodat de minister het brede plaatje kon schetsen. Uiteraard werd ook de begroting gedomineerd door corona en het herstel. Vanuit het noodfonds heeft de minister 28 miljoen euro kunnen vrijmaken voor vakantieorganisaties, zorgverblijven, jeugdverblijven en sociaal-toeristische partners. De minister beloofde verder 150 miljoen euro voor investeringen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Naast de meer algemene maatregelen voor ondernemers, zoals het Globalisatiemechanisme, het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 enzovoort, werden er voor de toeristische sector verschillende specifieke steunmaatregelen en initiatieven gelanceerd op Vlaams en lokaal niveau. Attracties en logies konden bijvoorbeeld een beroep doen op het Levenslijnproject waarvoor de Vlaamse Regering 30 miljoen euro vrijmaakte.

Aangezien buitenlandse reizen tijdelijk niet mogelijk waren, werd volop ingezet op het binnenlandse toerisme met de campagne Vlaanderen Vakantieland 2.0, maar ook de belangrijkste herkomstmarkten (Nederland, Frankrijk, Duitsland) uit het buitenland werden niet uit het oog verloren. Toerisme werd verder ontwikkeld en er werd ingezet op duurzaam en inclusief toerisme (in het kader van het concept Reizen naar Morgen).

Herbekijk en lees

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme – voortgangsrapportage (15 september 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Actuele vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de relance voor de toeristische sector (7 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir (27 oktober 2020)
  • van Emmily Talpe over de aanhoudende onzekerheid voor de verhuurders van grote vakantiewoningen ten gevolge van corona
  • van Bart Tommelein over de extra steun voor hostels in tijden van corona
  • van Mercedes Van Volcem over de gevolgen voor toeristische nevenactiviteiten van het sluiten van de horecasector door de coronacrisis

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Zuhal Demir over de ondersteuning van de logiessector in het licht van de coronacrisis (27 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kristof Slagmulder aan minister Zuhal Demir over de toeristenpas als steunmaatregel voor de sector (27 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 (17 november 2021)

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 17 november en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Zuhal Demir over het pps-project voor de bouw van een congrescentrum in Antwerpen (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over gratis kampeer(wagen)initiatieven (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de reisbureaus en de evenementensector (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir (15 december 2020)
  • van Carmen Ryheul over de aanpak van vakantiearmoede en het toerismerelancebeleid
  • van Vera Jans over vakantiearmoede

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Zuhal Demir over verhaallijnen voor thematische impulssubsidies en de hefboomprojecten in het kader van de relance van het toerisme in de kunststeden (5 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Martine Fournier aan minister Zuhal Demir over het Levenslijnproject voor de toeristische sector (19 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Zuhal Demir (3 februari 2021)
  • van Stefaan Sintobin over de heropening van vakantieparken en campings
  • van Cathy Coudyser over de verplichte sluiting van vakantieparken en campings

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit en corona – voortgangsrapportage (23 februari 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de verderzetting van het initiatief inzake duurzaam kamperen met grotere betrokkenheid van bestaande kampeerondernemers (23 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de terugkeer van het tv-programma Vlaanderen Vakantieland en de rol van Toerisme Vlaanderen daarin (23 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de voorwaarden voor de organisatie van massa-evenementen de komende zomerperiode (9 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over de Vlaamse brede heroverweging voor het beleidsdomein Toerisme (9 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over corona – voortgangsrapportage (23 maart 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over corona – voortgangsrapportage (18 mei 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir over de oproep van de CEO van Toerisme Vlaanderen om de coronaregels voor telewerk niet te volgen (20 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir en minister Benjamin Dalle over de steun voor jeugdverblijven in het licht van de coronacrisis (20 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de concrete modaliteiten van vooropgestelde projectoproepen voor de ontwikkeling van toeristische troeven (20 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg wielertoerisme van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir over de relanceplannen voor het Vlaamse wielertoerisme (4 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over het inzetten op artificiële intelligentie en virtual reality door Toerisme Vlaanderen  (11 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kristof Slagmulder aan minister Zuhal Demir over de toeristenpas Visit Wallonia (11 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over coronatestevenementen in Vlaanderen (11 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 van de Vlaamse Regering (8 juni 2021)

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in commissie van 8 juni 2021 en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir over het coronapaspoort (8 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demirover overnachtingsplaatsen voor kampeerautotoerisme (8 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over toerisme in de Westhoek (6 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over de toekomst van het zakentoerisme (6 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Schriftelijke vragen

 • Schriftelijke vraag van Carmen Ryheul aan minister Zuhal Demir over Ondersteuning logiessectoren – West-Vlaanderen (25 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Martine Fournier aan minister Zuhal Demir over Toerisme – Ondersteuning logiessector (25 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Brecht Warnez aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – steunmaatregelen (2 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Martine Fournier aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – steunmaatregelen (2 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over Coronacrisis – Steunmaatregelen sociaal-toeristische sector (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Sociaal-toeristische sector – Tweede ronde subsidieoproepen (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relanceplan voor de toeristische sector – Werkgroep (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) – Terugvorderbaar voorschot bij de organisatie van evenementen (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem aan minister Zuhal Demir over Toerisme in Vlaanderen – ‘Reizen naar morgen’ – Brugge (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Coronapandemie – Gefaseerd masterplan toeristische sector (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – Vlaams en Europees herstelprogramma (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Coronapandemie – Impact op liquiditeit toeristische sector (10 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder aan minister Zuhal Demir over Coronacrisis – Overleg Vlaanderen-Nederland inzake toerisme (8 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Bedrijven evenementensector – Graydon-analyses (14 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Bedrijven toeristische sector – Graydon-analyses (14 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder aan minister Zuhal Demir over Reisbureau- en reisorganisatorensector – CERTA-label (11 februari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir over Samenwerkingsakkoord Toerisme Vlaanderen en Brussels Airport – Evaluatie (1 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – Besteding resterende relancemiddelen (8 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – Levenslijn-lening (8 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over Coronacrisis – Interfederale crisiscel Toerisme (16 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over Coronavaccinatiecampagne – Relance toeristische sector (16 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir over Herdenkingstoerisme – Initiatieven (7 april 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Toeristische en horecasector – Faillissementen (20 april 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir over Promotie recreatief fietsen – Icoonroutes en fietsreparatiezuilen (7 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Toeristische sector – Vlaams Stimulusprogramma (18 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over Relanceplan Toerisme – Timing en budgettaire engagementen (25 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over Relanceplan Toerisme – Projecten en budgettaire engagementen (25 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Herdenkingstoerisme Westhoek – Bezoekersaantallen en ondersteuning (13 juli 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer aan minister Zuhal Demir over Passagiersvaart – Verzuchtingen (4 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Brecht Warnez aan minister Zuhal Demir over Kusttoerisme – Promotie na corona (11 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Vlaams beschermingsmechanisme 7 – aanvragen toeristische sector (11 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relancemiddelen toerisme – Limburg (12 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relancemiddelen toerisme – Oost-Vlaanderen (12 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relancemiddelen toerisme – Antwerpen (12 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relancemiddelen toerisme – West-Vlaanderen (12 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over Relancemiddelen toerisme – Vlaams-Brabant (12 augustus 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Brecht Warnez aan minister Zuhal Demir over Toerisme – Promotie en acties na corona (12 augustus 2021)

Lees het verslag

Lees meer over het onderwerp

Steunmaatregelen voor de toeristische sector

Scroll to top