Over John Spinnewyn

Politieke carrière

Federale mandaten

  • Volksvertegenwoordiger kieskring Mechelen-Turnhout (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Mechelen-Turnhout (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
  • Volksvertegenwoordiger arrondissement Turnhout (24 november 1991 - 20 mei 1995)
  • Erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie sinds 24 juli 2003)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • VB (7 januari 1992 - 20 mei 1995)

Geboren

Ieper op
Scroll to top