Over Inge Vervotte

Politieke carrière

Federale mandaten

  • Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (13 juni 2010 - 2 januari 2013)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (30 december 2008 - 24 november 2009)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (10 juni 2007 - 20 december 2007)
  • Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (18 mei 2003 - 5 juli 2004)
  • Erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie sinds 15 januari 2013)

Minister

  • Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (25 november 2009 - 4 december 2011)
  • Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (20 maart 2008 - 29 december 2008)
  • Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (21 december 2007 - 19 maart 2008)
  • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (22 juli 2004 - 27 juni 2007)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • CD&V (6 juli 2004 - 21 juli 2004)

Geboren

Bonheiden op
Scroll to top