Over Hugo Van Dienderen

Politieke carrière

Federale mandaten

  • Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
  • Volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (24 november 1991 - 20 mei 1995)
  • Volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (13 december 1987 - 23 november 1991)

Fracties in het Vlaams Parlement

  • AGALEV (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
  • AGALEV (2 februari 1988 - 23 november 1991)

Geboren

Antwerpen op
Scroll to top