Search in Vlaams Parlement

Vlaamse financiële stromen naar Brussel

Brussel

De Vlaamse Gemeenschap beschouwt 30% van de Brusselse bevolking als doelgroep van haar beleid. Ze voorziet 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven te besteden aan het Vlaamse gemeenschapsbeleid in en voor Brussel. De Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand buigt zich over de vraag of die zogenaamde ‘Brusselnorm’ (bevolkingsnorm en financiële norm) wordt gehaald en nog volstaat met de demografische evolutie in Brussel.

Het Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) actualiseerde de financiële stromen die de Task Force Brussel in 2012 en 2013 in kaart had gebracht en reikte een interpretatief kader aan voor de Brusselnorm. De standpunten van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over de interpretatie van de Brusselnorm lopen niet altijd gelijk.

Lees en herbekijk

Scroll to top