Search in Vlaams Parlement

In de wandelgangen: Groepsfoto Vlaams Parlement

Bij het begin van elke zittingsperiode wordt een groepsfoto gemaakt van alle verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers. Fotograaf Kurt Van Strijthem leidt de fotoshoot in goede banen.

In de wandelgangen: Proefdieren bij Janssen Pharmaceutica

Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. In het Vlaams Parlement werd in 2018 een voorstel van resolutie ingediend om dierproeven af te bouwen. Wetenschappelijk onderzoek waarbij getest wordt op dieren zou steeds minder mogen voorkomen. In juni 2018 werden de leden van de commissie Dierenwelzijn uitgenodigd door Janssen Pharmaceutica om in alle transparantie te observeren hoe het bedrijf omgaat met hun proefdieren. Ook Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia ontving een uitnodiging en kon vaststellen dat het farmaceutisch bedrijf veel inspanningen levert voor het welzijn van de proefdieren en actief op zoek gaat naar alternatieven.

Scroll to top