Search in Vlaams Parlement

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

dossier armoedebeleid van het Vlaams Parlement

Artikel 5 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding verplicht de Vlaamse Regering om binnen twaalf maanden na haar aantreden een actieplan armoedebestrijding op te stellen dat loopt over een periode van vijf jaar. In de huidige zittingsperiode werd die opdracht doorkruist door de coronapandemie. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 werd begin oktober 2020 ingediend in het Vlaams Parlement en op 15 oktober 2015 besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

De gevolgen van de corona-epidemie op mensen in armoede zijn immens, blijvend en door het ontbreken van voldoende gegevens mogelijk nog niet allemaal bekend. Inspanningen die tijdens de pandemie geleverd werden, zullen allicht nog worden vervolgd, wat van dat actieplan meer dan ooit een dynamisch beleidsinstrument maakt.

    Scroll to top