Search in Vlaams Parlement

Versterking lokale democratie

Thema Lokale Overheden

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van decreet ingediend met de bedoeling de werking van de lokale democratie te versterken en te moderniseren. De meest opvallende vernieuwing is dat de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen wordt afgeschaft. De stemkampioen van de lijst die de meeste stemmen behaalt, krijgt voortaan een tijdelijk exclusief initiatiefrecht om een meerderheidscoalitie te vormen. De verkozene voor de gemeenteraad van de grootste fractie van de coalitie die de meeste stemmen behaalt, wordt door de Vlaamse Regering tot burgemeester benoemd. Op die manier zou de burger meer greep moeten krijgen op het lokale politieke gebeuren. Ook de afschaffing van de lijststem past in dat verhaal. Nieuw is verder dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen volledig of gedeeltelijk kan ontslaan, en een nieuw college kan samenstellen op basis van een constructieve motie van wantrouwen.

Herbekijk en lees

  • Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Bart Somers over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 25 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 14 juli en lees het verslag: bespreking en stemming

 

Scroll to top