Search in Vlaams Parlement

Vernietiging van de regeling aangaande de terugdraaiende teller

energie zonnepanelen

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 14 januari 2021 uitgesproken over het decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet, waarin de regeling van de terugdraaiende teller is opgenomen.

Het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019, waarin onder meer de regeling van de terugdraaiende teller is opgenomen, wordt getoetst aan de fundamentele grondrechten en aan de bevoegdheidsverdelende regels. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat een aantal artikelen en bepalingen van het decreet die toets niet doorstaan en heeft die daarom vernietigd.

Voor eigenaars van zonnepaneelinstallaties die uiterlijk op 31 december 2020 in gebruik werden genomen en die voordien waren gekeurd, betekent dit dat de garantie dat ze nog vijftien jaar de voordelen van de terugdraaiende teller krijgen, verdwijnt als ze al een digitale meter hebben of zodra ze er een krijgen.

De bezorgdheid over de gevolgen voor de eigenaars van zonnepanelen kwam herhaaldelijk aan bod in het Vlaams Parlement, zowel in de plenaire vergadering als in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Heel wat burgers dienden bij het Vlaams parlement ook een verzoekschrift in waarin ze aan het Vlaams Parlement vroegen om remediërend op te treden. Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering een retroactieve investeringspremie goed voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid nog andere flankerende maatregelen genomen. Zoals werd een aangepaste uitrolplanning voor digitale meters mogelijk gemaakt, kwam er een nieuwe rechtsgrond voor prosumenten om een terugleveringscontract te sluiten enzovoort.

Herbekijk en lees

 • Actualiteitsdebat over de vernietiging van de regeling rond de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen (20 januari 2021)

Herbekijk het actualiteitsdebat en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir (3 februari 2021)
 • van Johan Danen over de compensatieregeling voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter
 • van Robrecht Bothuyne over de waarde van de terugleververgoeding en het aanbieden van flexibiliteitsdiensten door prosumenten
 • van Chris Janssens over de compensatieregeling voor de terugdraaiende teller

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Tom De Meester over de uitspraken in de Panoreportage over het (gebrek aan) overleg tussen de Vlaamse en de Federale Regering over het dossier van de virtueel terugdraaiende teller (3 maart 2021)

Herbekijk en lees het verslag

 • Hoorzitting over de elektriciteitsfactuur in relatie tot de compensatieregeling voor de gedupeerde zonnepaneleneigenaars (10 maart 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de diverse verzoekschriften naar aanleiding van het wegvallen van de terugdraaiende teller bij de installatie van een digitale meter (24 maart 2021)
  Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag
 • Schriftelijke vraag van Chris Janssens aan minister Zuhal Demir over het wegvallen terugdraaiende teller - Retroactieve investeringspremie voor gedupeerden (14 april 2021)

Lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de commissie van 28 april 2021 en lees het verslag
Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 5 mei 2021 en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir over de CREG-studie die een forse stijging van de stroomfactuur aantoont (12 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • 14 verzoekschriften over de terugdraaiende teller (30 juni 2021)

Herbekijk en lees het verslag

Lees meer

Op de site van de VREG is veel informatie te vinden over het arrest van het Grondwettelijk Hof.

 

Scroll to top