Search in Vlaams Parlement

Verkeersveiligheid

verkeersveiligheid

Een voortdurend terugkerend thema is verkeersveiligheid. In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. De schoolgaande jeugd krijgt daarbij bijzondere aandacht. Maar ook andere weggebruikers en wegenwerkers kunnen voor hun verkeersveiligheid rekenen op aandacht van de parlementsleden. Tijdens het zittingsjaar was er bijzondere interesse in de werkzaamheid van de trajectcontroles en de invoering van de zogenaamde GAS5-boetes voor kleine snelheidsovertredingen.

Ook de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute en de tussentijdse rapportages vormden het onderwerp van heel wat vragen om uitleg. Om onder meer gevaarlijke punten sneller te kunnen aanpakken voerde minister Lydia Peeters MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) in. De Panoreportage over wantoestanden bij de rijscholen leidde tot een hoorzitting. Over de lange wachttijden bij de examencentra voor het behalen van een rijbewijs en voor het terugkommoment is meer te lezen in de rubriek over de coronapandemie.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters over het versneld wegwerken van gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over problemen met de werking van trajectcontroles (14 januari 2021) van Mercedes Van Volcem, Rita Moors, Stijn Bex en Carmen Ryheul

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters over het proefproject met slimme camera’s van Vias institute om het bellen achter het stuur tegen te gaan (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over rijden onder invloed van lachgas (28 januari 2021) van Carmen Ryheul, Annick Lambrecht en  Mercedes Van Volcem

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de activering van de trajectcontroles in Vlaanderen (11 februari 2021)
 • van Stijn Bex
 • van Rita Moors
 • van Annick Lambrecht

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute (4 maart 2021)
 • van Rita Moors
 • van Annick Lambrecht

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de juridische en praktische problemen van GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen (4 maart 2021)
 • van Annick Lambrecht
 • van Rita Moors

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over het plan ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ (MIA) (17 maart 2021)
 • van Rita Moors
 • van Lode Ceyssens
 • van Annick Lambrecht

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting en gedachtewisseling over verkeersveiligheid in de bebouwde kom (25 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters over de risico’s van het gebruik van ingebouwde aanraakschermen in de auto tijdens het rijden (18 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Marino Keulen aan minister Lydia Peeters over de beveiliging van wegenwerken (21 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over wantoestanden bij rijscholen (22 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters over de aanpak van dodehoekongevallen met vrachtwagens (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de veiligheid bij wegenwerken (20 mei 2021)
 • van Carmen Ryheul
 • van Rita Moors
 • van Marino Keulen
 • van Lode Ceyssens

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters (27 mei 2021)
 • van Stijn Bex over de sterke stijging van het aantal fietsdoden en de stagnerende verkeersveiligheidscijfers
 • van Annick Lambrecht over de toenemende verkeersonveiligheid en het stijgende aantal verkeersslachtoffers
 • van Rita Moors over de resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute met betrekking tot het eerste trimester 2021

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Rita Moors aan minister Lydia Peeters over de aanpak van gevaarlijke punten op schoolroutes (9 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de mobiele trajectcontroles (17 juni 2021)
 • Van Stijn Bex
 • van Annick Lambrecht
 • van Carmen Ryheul

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Marino Keulen aan minister Lydia Peeters over de lancering van Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) (23 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het versla

 • Vraag om uitleg van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters over de aanpak van snelheidsovertreders (1juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annick Lambrecht aan minister Lydia Peeters over de campagne voor veiligheid bij wegwerkzaamheden (8juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer over verkeersveiligheid

Website Departement MOW over verkeersveiligheid

Scroll to top