Search in Vlaams Parlement

Verkeersveiligheid

mobiliteit

Verkeersveiligheid is een regelmatig weerkerend thema in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Het aantal verkeersdoden daalde de voorbije decennia gestaag, maar blijft een voortdurend aandachtspunt. Het motto daarbij is: ‘elke verkeersdode is er één te veel’. 

Lees en herbekijk

Scroll to top