Search in Vlaams Parlement

(Uitgebreid) Bureau 2017-2018

Bureau 2017-2018

Het Vast Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door de plenaire vergadering. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen. Op 25 september 2016 verkoos de plenaire vergadering het Bureau voor het parlementaire zittingsjaar 2017-2018. De samenstelling van het Bureau is niet gewijzigd in de loop van dit zittingsjaar. Het Uitgebreid Bureau bestaat uit het Vast Bureau en de fractievoorzitters.

Het Vast Bureau staat in voor de dagelijkse leiding en het administratieve beheer van het Vlaams Parlement, en neemt beleidsbeslissingen onder meer over de financiën, de infrastructuur en het personeel van het parlement.

Het Uitgebreid Bureau regelt de zuiver politieke aangelegenheden: de agenda van de plenaire vergadering, de ontvankelijkheid en de behandeling van interpellaties, de coördinatie van de werking van de commissies en het verbeteren van de politieke werking van het Vlaams Parlement.

Een delegatie van het Uitgebreid Bureau en de commissievoorzitters heeft op 12 december 2017 een werkbezoek aan het Grondwettelijk Hof gebracht. Voorzitter Etienne De Groot heeft bij die gelegenheid de opdracht en de werking van het Hof toegelicht, gevolgd door een gedachtewisseling tussen de vertegenwoordigers van beide instellingen over de decreetgeving.

Samenstelling van het (Uitgebreid) Bureau van 25 september 2017 - 24 september 2018

Vast Bureau

Jan Peumans, voorzitter; Peter Van Rompuy, eerste ondervoorzitter;  Wilfried Vandaele, tweede ondervoorzitter;  Marino Keulen, derde ondervoorzitter;  Caroline Gennez, vierde ondervoorzitter;  Nadia Sminate, secretaris;  Kris Van Dijck, secretaris;  Sonja Claes, secretaris.

Fractievoorzitters

Matthias Diependaele (N-VA),  Koen Van den Heuvel (CD&V),  Bart Somers (Open VLD), Joris Vandenbroucke (sp.a),  Björn Rzoska (Groen),  Chris Janssens (Vlaams Belang)

Scroll to top