Search in Vlaams Parlement

1. Hier maak je het mee

 • Als niet-permanent redacteur/eindredacteur woon je zittingen bij van de plenaire vergadering en tal van commissies en zet je het democratische proces op papier. Zo doe je het Vlaams Parlement op volle toeren draaien. Maar wat betekent dat concreet?
 • Je redigeert en corrigeert verslagen van de plenaire vergaderingen, van vragen om uitleg en interpellaties in de commissies en van gedachtewisselingen en hoorzittingen in (ad-hoc)commissies.
 • Je hebt verschillende verslaggevende taken voor interparlementaire commissies of andere organen.
 • Je zet je in voor projecten om de werkprocessen te verbeteren.

2. Wat breng je mee?

 • ​​​Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en een sterk taalgevoel.
 • Je kan de inhoud van een uiteenzetting volledig en correct weergeven op papier.
 • Je kan doelgericht en efficiënt informatie opzoeken.
 • Je bent flexibel en past je makkelijk aan.
 • Je ziet de essentie van een probleem en zet je volledig in om resultaten te bereiken.
 • Je gaat planmatig en zorgvuldig te werk: je zet de puntjes op de i.
 • Je bent een echte teamplayer: je bent betrouwbaar en stimuleert samenwerking.

3. Wat krijg je terug?

We weten dat je meer wil dan alleen een job. Je wil je stempel drukken. Je wil groeikansen en flexibiliteit. Maak je geen zorgen: wij zijn helemaal mee met jou.

 • Een relevante job in een straf team, waarin je je expertise en passie kan inzetten voor alle Vlamingen
 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur
 • Geïndexeerd bruto jaarloon van min. 26.715,27 euro (functierelevante beroepservaring kan vergoed worden)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk of een fietsvergoeding
 • Een tussenkomst in je internetabonnement en thuiswerkvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin en een groepsverzekering
 • Regelmatig thuiswerk
 • Alle kansen om je loopbaan in handen te nemen en je professioneel te ontwikkelen
 • Een aangename en moderne werkomgeving
   

4. Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een bachelorsdiploma [1]. Ervaring bij de overheid of in een politieke omgeving is een pluspunt.
 • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwet (voor mannelijke kandidaten geboren voor 1976).

5. Hoe verloopt de selectieprocedure?

Search & Selection organiseert de selectieprocedure. Op basis van een uitgebreid cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma gaan ze eerst na of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Is dat het geval, dan doorloop je de volgende selectieprocedure:

Preselectie bij meer dan 40 kandidaten

Als er meer dan 40 geschikte kandidaten zijn, gebeurt er eerst een preselectie. Die bestaat uit een verbale redeneerproef en een proef die peilt naar zorgvuldigheid. Om te slagen moet je minsten 12 op 20 halen op elke proef. De 40 hoogst gerangschikte kandidaten mogen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

Zijn er minder dan 40 geschikte kandidaten? Dan worden de 2 proeven afgenomen voorafgaand aan het mondelinge gedeelte.

Schriftelijk gedeelte

Deel 1:

Je krijgt een audiobestand van ongeveer 15 minuten van een parlementair debat. Daarvan moet je binnen beperkte tijd de laatste 5 minuten schriftelijk verwerken tot een integraal geredigeerd (‘woordelijk’) verslag. De beoordeling gebeurt op basis van volledigheid, structuur, inhoudelijke correctheid, correct taalgebruik, grammatica en spelling.

Deel 2:

Je moet binnen beperkte tijd een schriftelijke samenvatting maken van een tekst die voorgelezen wordt. De beoordeling gebeurt op basis van volledigheid, structuur, inhoudelijke correctheid, grammatica, spelling, woordgebruik en stijl.

Om te slagen moet je minstens 24 op 40 halen op deel 1 en 12 op 20 op deel 2. De 16 hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar het mondelinge gedeelte.

Mondeling gedeelte

Voorafgaand het mondelinge gedeelte vul je een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Was er geen preselectie? Dan nemen we hier ook de 2 proeven af. De resultaten van deze persoonlijkheidsvragenlijst en de 2 proeven zijn richtinggevend voor het interview. Tijdens het interview peilen we naar je kennis, competenties, waarden, ervaringen en verwachtingen.

Om te slagen moet je minstens 12 op 20 halen.

Rangschikking en aanstelling

Ben je geslaagd? Dan word je samen met de andere geslaagde kandidaten gerangschikt volgens je punten op het schriftelijke en mondelinge gedeelte. De 6 hoogst gerangschikte kandidaten kunnen onmiddellijk in dienst treden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van drie jaar.

De rangschikking wordt zes maanden behouden. Als die geldigheidsduur bij een nieuwe vacature verlopen is, word je opgeroepen voor een bijkomende selectie. Die zorgt voor een nieuwe rangschikking, die ook weer zes maanden geldig is.

Feedback over de proeven kan je vragen aan het einde van de selectieprocedure.

[1] In het buitenland behaalde diploma's die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet als gelijkwaardig worden erkend met een van de voornoemde diploma's of getuigschriften, alsmede diploma's of getuigschriften erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen, worden eveneens aanvaard. Houders van een buitenlands diploma dienen een attest van gelijkwaardigheid mee te sturen.

Kom jij het hier meemaken?

Solliciteer via Search & Selection: https://www.searchselection.com/nl/jobfinder. Voeg je motivatiebrief, een uitgebreid cv en een kopie van je diploma toe. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 18 september 2022.

Voor meer informatie over deze functie of procedure kan je terecht bij Search & Selection via brussel@searchselection.com of 02 759 22 10.

De opdrachtnemer (Search & Selection) dient zich als verwerker te houden aan de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Scroll to top