Search in Vlaams Parlement

​​​​​​​​​​​Rol van de lokale besturen in de aanpak van de coronacrisis

vaccinatie corona

De coronacrisis bracht niet alleen voor de Vlaamse en de federale overheid nieuwe uitdagingen met zich mee, maar zeker ook voor de lokale besturen. Die staan dicht bij de burgers en moeten concrete oplossingen uitwerken voor de richtlijnen die door de hogere overheden in Brussel worden ontworpen. Bovendien spelen ze een belangrijke rol bij het vaccinatiebeleid, de exitstrategie en het relancebeleid.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Kurt De Loor aan minister Bart Somers over de selectieprocedures bij lokale overheden en de Vlaamse overheid tijdens de coronacrisis (6 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Bart Somers over de verdere evolutie van de gemeentefinanciën na corona en de richtlijnen voor de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 (6 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Bart Somers over telewerken bij ambtenaren (13 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan minister Bart Somers over de bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij de lokale besturen over hun werking tijdens de coronacrisis (13 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Bart Somers over de campagne 'stad na Corona' van het Agentschap Binnenlands Bestuur (20 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Bart Somers over de mogelijkheden voor verlof of tijdelijke werkloosheid voor medewerkers van de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur die nood hebben aan kinderopvang naar aanleiding van de coronamaatregelen (20 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers (27 oktober 2020)
  • van Kris Van Dijck over de ondersteuning van de centrumsteden bij de lokale contactopsporing
  • van Tom Ongena over lokale contactopsporing

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Somers over de organisatie van veilige studieruimtes in steden en gemeenten (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers (8 december 2020)
  • van Brecht Warnez over de rol van de lokale besturen bij een veilige heropening van de winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
  • van Mercedes van Volcem over de druktebarometer in het licht van de heropening van de niet-essentiële winkels

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers over de organisatie van gemeenteraadszittingen (5 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers (5 januari 2021)
  • van Brecht Warnez over de rol van de lokale besturen bij de coronavaccinatiecampagne
  • van Tom Ongena over de rol van de lokale besturen bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jan Laeremans aan minister Bart Somers over de toepassing van de taalwet in het kader van het coronavaccinatiebeleid (19 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers over de financiële impact van het vaccinatieplan op de lokale besturen (19 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verzoekschrift over de manier waarop de Vlaamse Regering bestuurlijk toezicht uitoefent op de politiebesluiten van de burgemeesters en gouverneurs in coronatijden (19 januari 2021)

Lees het verslag van het verzoekschrift

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Bart Somers over het inzetten van vrijwilligers bij de lokale vaccinatie (26 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Bart Somers over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën (2 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maxim Veys aan minister Bart Somers over het aanbieden van correspondentietesten aan lokale besturen (9 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Paul Van Miert aan minister Bart Somers over de handhaving van de quarantaineplicht door de lokale besturen (16 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Bart Somers over vaccinatieverlof 'COVID-19' voor personeelsleden van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen (23 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Brecht Warnez aan minister Bart Somers over veilige omgevingen voor jongeren en studenten in steden en gemeenten (2 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Bart Somers over de taalcommunicatie in coronavaccinatiecentra die faciliteitengemeenten bedienen (16 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers (16 maart 2021)
  • van Paul Van Miert over de feedback van burgemeesters over de ondersteuning in de aanpak van de coronacrisis
  • van Kurt De Loor over een bevraging bij de burgemeesters over de samenwerking met de Vlaamse en federale overheid tijdens de coronacrisis

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers (30 maart 2021):
  • van Jeremie Vaneeckhout over noodopvang in de paasvakantie in het licht van de coronacrisis
  • van Brecht Warnez over studieruimtes bij lokale besturen in het licht van de coronacrisis

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan minister Bart Somers over de inzet van coronasneltesten bij lokale besturen (30 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over meer coronaveilig ingerichte publieke buitenruimte (30 maart 2021)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 23 maart en 30 maart

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 21 april en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Bart Somers over de drietalige gemeentelijke communicatie van de gemeente Zaventem over het coronavaccinatiecentrum (20 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers over rebellerende burgemeesters in het licht van de coronalockdown (20 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Bart Somers  over de verlenging van de financiering van coronavaccinatiecentra (20 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Bart Somers over de communicatie van de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de Vlaamse coronavaccinatiecampagne (4 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Bart Somers over het klaarblijkelijke geknoei met reservelijsten voor de coronavaccinatie waarmee een burgemeester erin slaagde zichzelf en haar entourage vroegtijdig te laten vaccineren (11 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan minister Bart Somers over het inzetten van coronazelftesten bij lokale besturen (18 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Bart Somers over woonzorgcentra waarin na een besluit van de burgemeester een algemeen bezoekverbod geldt (25 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jo Brouns aan minister Bart Somers over de ongebruikte coronazelftests in scholen (29 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top