Search in Vlaams Parlement

Relancemaatregelen in het beleidsveld Wonen

wonen huren

In het relanceplan is 30 miljoen euro uitgetrokken om de continuïteit van investeringen in energiebesparende maatregelen in sociale woningen te verzekeren. Daarnaast wordt 250 miljoen euro extra uitgetrokken voor investeringen in sociale woningbouw zodat meer projecten kunnen worden uitgevoerd. Van dat bedrag gaat 100 miljoen naar renovatie, 100 miljoen naar nieuwbouw en 50 miljoen naar de procedure ‘constructieve benadering overheidsopdrachten’, waarbij aan private ontwikkelaars wordt gevraagd om projecten voor te stellen in een wedstrijdformule.

In het kader van de relancemaatregelen werd een aantal vragen om uitleg en actuele vragen gesteld. Er kan immers worden vastgesteld dat de woningprijzen stijgen, de gevolgen van de coronacrisis zich nog lang zullen laten voelen en het armoederisico bij sociale huurders heel wat lager ligt dan bij huurders op de private markt.

Lees en herbekijk

  • Vraag om uitleg van Joke Schauvliege aan minister Matthias Diependaele over de relancemaatregelen ter ondersteuning van de betaalbaarheid van wonen (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Tom De Meester aan minister Matthias Diependaele over bijkomende middelen voor sociale woningbouw als relancemaatregel (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Matthias Diependaele (11 maart 2021)
    • van Joke Schauvliege over de investeringen in woningbouw
    • van Sarah Smeyers over investeringen in de bouwsector

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top