Search in Vlaams Parlement

Referendum over de onafhankelijkheid in Catalonië

catalonië

Naar aanleiding van het referendum over de onafhankelijkheid in Catalonië besprak het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 4 oktober 2017 twee voorstellen van resolutie. Het voorstel van resolutie van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Rik Daems, Joris Vandenbroucke en Wouter Vanbesien werd eenparig aangenomen. Het voorstel van resolutie van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D’haeseleer, Ortwin Depoortere en Anke Van dermeersch werd niet aangenomen.

In de resolutie van 4 oktober 2017 veroordeelt het Vlaams Parlement het buitensporige geweld dat de Spaanse autoriteiten hebben gebruikt tegen Catalaanse burgers op 1 okto­ber 2017. Het roept bovendien de Spaanse en de Catalaanse regeringen op om een proces van de-escaleren in gang te zetten, zo snel mogelijk samen aan tafel te gaan zitten en een vredevolle en democratische oplossing te vinden voor dit conflict.

Lees en herbekijk

  • Voorstel van resolutie van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Rik Daems, Joris Vandenbroucke en Wouter Vanbesien betreffende het referendum over de onafhankelijk­heid in Catalonië

    Voorstel van resolutie van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D’haeseleer, Ortwin Depoortere en Anke Van dermeersch betreffende de erkenning van de legitimiteit en het bindend karakter van het Catalaanse referendum

    Lees de voorstellen van resolutie en verslagen en herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering

Scroll to top