Search in Vlaams Parlement

Parlementaire stages 2017-2018

Het Vlaams Parlement organiseert elk jaar parlementaire stages voor actoren uit het middenveld. Met deze stages wil het parlement de verstandhouding met de politiek verbeteren.

Het doel van de parlementaire stages is om de stagiairs inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. De stagiairs ervaren het als een ideale manier om het parlement en het functioneren van de parlementsleden beter te begrijpen.

Elke stagiair krijgt tijdens de tweedaagse stageperiode een Vlaams volksvertegenwoordiger als meter of peter. De stage biedt een divers programma met informatiesessies, een rondetafelgesprek, het bijwonen van commissievergaderingen en een plenaire vergadering …

In een tweede fase kunnen de stagiairs op hun beurt de Vlaamse volksvertegenwoordigers uitnodigen. Zo kunnen die ervaren waarmee de stagiairs geconfronteerd worden.

Ip  met 10 ondernemers van UNIZO, en op  met 10 ondernemers van VOKA.

Lees en herbekijk

Scroll to top