Search in Vlaams Parlement

Agenda

September 2022, week 38

26.09.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Opening parlementaire zitting 2022-2023

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Eedaflegging nieuw parlementslid, Verkiezing van het Bureau en toespraak voorzitter, Septemberverklaring Vlaamse Regering

27.09.

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Klimaatmaatregelen industrie: gedachtewisseling

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de industrie houden de leden van de commissie e...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Agentschap Justitie en Handhaving: hoorzitting

Het nieuwe Agentschap Justitie en Handhaving bundelt grotendeels de huidige bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap inzake Justitie en Handhaving. De leden van de commissie houden een hoorzitting met Bob Van den Broeck, de recent aangestelde leidend ambtenaar van dit agentschap, over de prioriteiten van en de uitdagingen voor het agentschap.

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut: hoorzitting

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen. Ze richt een eigen orgaan op, het Vlaams Mensenrechteninstituut, ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oorde...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Toetreding landen Westelijke Balkan tot EU: hoorzitting

Er lopen gesprekken tussen de Europese Commissie en landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo) over hun toetreding tot de Europese Unie. In dit verband dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om te blijven inzetten op diplomatieke, economische en culturele relaties met die landen, en de princi...

28.09.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisseling

Het mentaal welbevinden van heel wat land- en tuinbouwers wordt op de proef gesteld. Het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO stelden daarom, mede in opdracht van de minister van Landbouw, het actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’ op. Dit actieplan wil de land- en tuinbouwers helpen door in te zetten op drie sporen: barrières naar hulpverlening wegwerken, individuele vaardigheden versterken, en stressfactoren (blijven) ...

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Klimaatmaatregelen industrie: gedachtewisseling

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de industrie houden de leden van de commissie e...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Plenair debat over Septemberverklaring Vlaamse Regering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering:

29.09.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Nieuwe eindtermen

De onderwijsdoelen of eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De Katholieke Onderwijskoepel en de Steinerscholen stapten hierop naar het Grondwettelijk Hof, omdat ze van oordeel waren dat door de nieuwe eindter...

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Buurtdiensten: ontwerp van decreet

Dienstenchequewerknemers mogen momenteel gedurende de uitoefening van activiteiten van thuishulp van huishoudelijke aard geen begeleiding aanbieden op de werkvloer. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit wel mogelijk te maken. Zodoende kunnen bestaande werknemers nieuwe werknemers ter plekke opleiden. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet en stemmen erover.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Aanbevelingen OESO Vlaams huisvestingsbeleid: hoorzitting

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nam het Vlaamse huisvestingsbeleid onder de loep en deed een aantal aanbevelingen. Hierover houden de leden van de commissie een hoorzitting met Luiz de Mello en Boris Cournède van de OESO.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Heropening KMSKA

Na een jarenlange renovatie is vorig weekend het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heropend. Momenteel is er nog geen nieuw artistiek directeur in functie, naast het ontslag van de vorige. Er doen daarnaast geruchten de ronde over plannen om het KMSKA te laten fuseren met twee andere musea: M HKA en Mu.Zee. Dit idee zou worden onderzocht in een studie van Idea Consult, maar de betrokken instellingen lopen niet warm voor...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Gestegen energiekosten voor scholen

De stijging van de energieprijzen brengt scholen in moeilijkheden. De hoge energiekosten dreigen een impact te hebben op de kwaliteit van het onderwijs, omdat directies hun middelen zullen moeten besteden aan de energiefactuur eerder dan aan hun pedagogisch project. De werkingsmiddelen voor de scholen zijn voor 60 procent geïndexeerd. Hoe wil minister Ben Weyts de scholen tegemoetkomen? Komt er een verhoging van de indexatie? Hoe wil hij de sc...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische keuze VRT

De voorbije maanden klonk kritiek op de strategische keuzes van de VRT. Zo gingen een aantal provinciegouverneurs in het verweer tegen het vervangen van de provinciaal ontkoppelde ochtendprogramma’s op Radio 2 door een nationale ochtendshow. Recent uitten de commerciële zenders ook hun ongenoegen over het grote aantal reclamespotjes op het audio- en videoplatform VRT Max. De voorbije maanden was er ook heel wat heisa over de hoge verloning v...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nieuw plan voor uitrol basisbereikbaarheid

Met het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De datum van inwerkingtreding van het decreet werd al twee keer verschoven. In de zomer lanceerde minister Lydia Peeters echter een plan voor een gefaseerde uitrol. Daarbij vertrekt ze vanuit het bestaande aanbod, de huidige vervoeraanbieders en het bestaande flexvervoer. Zodoende wil ze blinde v...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

30.09.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top