Agenda

December 2023, week 50

14.12.

9 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Begeleiding langdurig werklozen door VDAB

Op 30 november 2023 bracht het ABVV een studie uit over het activeringsbeleid van de VDAB. Dit was het resultaat van een bevraging van 2000 langdurig werklozen over hun ervaringen met het activeringsbeleid. Hieruit blijkt dat de begeleiding van langdurig werklozen tekortschiet, voornamelijk omdat de begeleiding te weinig op maat is van de betrokkenen. Hoe reageert minister Jo Brouns op de studie van ABVV? Hoe kan de begeleiding van de langdurig w...

10 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verzoekschrift over sociale woningen: hoorzitting 

Een burger die een voorstel wil doen om het beleid of een bepaald decreet te wijzigen, kan daarvoor een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement. Als 15.000 mensen dit verzoekschrift ondertekenen, kan de eerste indiener gehoord worden in het parlement. De burgerbeweging TE DUUR diende een verzoekschrift in om een verbod in te stellen op de verkoop van sociale woningen, publieke gronden en panden. De leden van de commissie hielden in deze ...

10 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Project Learning Inside Out: hoorzitting

Het ESF-project Learning Inside Out (LIO) loopt sinds januari 2021 in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Alle gedetineerden kunnen daarbij een beroep doen op de projectmedewerkers om zich individueel te laten ondersteunen en begeleiden in hun leerloopbaan. Sinds januari 2021 werden in totaal 4087 gedetineerden individueel geholpen. De Europese subsidiëring wordt eind 2023 stopgezet. Over de werking en de toekomst van dit project hielden de...

10 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Amateurkunsten: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Amateurkunstendecreet uit 2000 te herzien. Het doel is de bloei van een kwaliteitsvol, dynamisch en divers amateurkunstenveld te stimuleren, de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs (dko) en de professionele kunsten te bevorderen en de internationale uitstraling van de amateurkunsten te vergroten. Het ontwerp van Amateurkunstendecreet voorziet daarvoor in vijf subsidie-instrumen...

14 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Snelheidscontroles in fietszones

De Vlaamse Regering heeft beslist dat gemeenten onbemande flitscamera’s of trajectcontroles mogen installeren in fietszones. Hierdoor kunnen niet alleen bestuurders van auto’s, maar ook van speed pedelecs worden beboet als ze de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in een fietsstraat of fietszone niet respecteren. Hoe ziet minister Lydia Peeters de technische uitvoering? Welke instantie zal de overtredingen verwerken? Zullen de steden ...

14 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Digitaledienstenverordening: ontwerp van decreet

De Europese digitaledienstenverordening harmoniseert de regels die van toepassing zijn op tussenhandeldiensten op de interne markt volledig, met als doel te zorgen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie aan te passen aan de vereisten uit deze Europese verordening. Minister Benjamin Dalle lichtte het o...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll naar boven