Agenda

September 2023, week 38

19.09.

13.30 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rekening 2022 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet, wat betreft de bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met minister Hilde Crevits, in samenhang met het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2022.

14 uur - Zaal Valerius De Saedeleer

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Rekening 2022 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. Het Rekenhof heeft daarover een rapport gemaakt. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet, voor de bevoegdheid Toerisme, met minister Zuhal Demir en voor de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkeli...

14 uur - Zaal Constant Permeke

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Financiering kerkfabrieken

De reportagereeks ‘Godvergeten’, over de reactie van de katholieke kerk in Vlaanderen op dossiers van kindermisbruik in de kerk, heeft heel wat maatschappelijke deining veroorzaakt. Daarbij worden de overheidssubsidies aan de kerk in vraag gesteld, die voor de lokale besturen in Vlaanderen in de periode 2020-2025 ongeveer 535 miljoen euro zullen bedragen. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Wil hij het decreet uit 2004 aanpassen in ...

14 uur - Zaal Quinten Metsijs

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Advies SERV begrotingsbeleid 2024: gedachtewisseling 

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelt jaarlijks een rapport op met daarin adviezen voor de opmaak van de komende begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele, met Danny Van Assche, ondervoorzitter van de SERV, en met Erwin Eysackers, Pim Verbunt en Tuur Verschueren, leden van de studiedienst van de SERV. 

15 uur - Zaal Hans Memling

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Vergunning Ineos 

Eind juli vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker Project One die chemiereus Ineos wil bouwen in de haven van Antwerpen. Daarop dienden regeringspartijen N-VA en Open Vld een ontwerp van stikstofdecreet in zodat deze vergunning alsnog kan worden toegekend. Welke timing is met Ineos afgesproken? Is de parlementaire goedkeuring van het stikstofdecreet een voorwaarde voor de vergunning? Hee...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top