Search in Vlaams Parlement

Agenda

Februari 2023, week 06

09.02.

9 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring: ontwerp van decreet 

De Vlaamse overheid wil tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent komen tegen 2030. Hiertoe voorziet ze voor werkgevers in een financiële incentive zodat ze bepaalde doelgroepen van werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aanwerven. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om in een vermindering van de werkgeversbijdragen te voorzien voor een nieuwe doelgroep: personen die op het moment van aanwerven gedurende een per...

10 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslagen levensbeschouwelijke vakken: gedachtewisseling

De Erkende Instanties/Vereniging levensbeschouwelijke vakken staan in voor de leerplannen en didactisch pedagogische ondersteuning van de leerkrachten of levensbeschouwelijke onderwijsinspectie. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de gebundelde jaarverslagen 2020-2021 en 2021-2022 met vertegenwoordigers en experts van de verschillende levensbeschouwingen.

10 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gedateerde evenementenlijst sportwedstrijden

In 2004 werd een evenementlijst vastgelegd die bepaalde welke sportwedstrijden steeds gratis te bekijken moeten zijn op tv. Critici stellen dat de lijst is gedateerd omdat bepaalde sporten, die aan populariteit winnen, er niet in zijn opgenomen. Fans van deze sporten moeten hierdoor op betaalzenders naar de wedstrijden kijken. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Wie evalueert deze evenementenlijst? Welke wijzigingen wil hij aan de li...

10 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Controle buitenlandse eigendommen sociale huurders

Minister Matthias Diependaele liet via een raamcontract onderzoeken uitvoeren naar sociale huurders die een eigendom hebben in het buitenland. Hieruit bleek dat meer dan 300 sociale huurders dergelijke eigendommen hadden. Vanwege het succes van de gevoerde onderzoeken en de positieve feedback van de huisvestingsmaatschappijen besliste de minister om het raamcontract met een jaar te verlengen. Wat is de exacte return van de kostprijs van de gevoer...

14 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2021-2022 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis en op school, kunnen ze zich voldoende ontplooien, is er voldoende fysieke speelruimte, ...? De leden van de commissie bespraken dit jaarverslag met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en met Chris Vleugels en Leen Ackaert van het Kinderr...

14 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Aanpak grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs

De voorbije jaren doken getuigenissen op van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Minister Ben Weyts stelde in dit verband voorstander te zijn van een centraal extern meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen met vragen, meldingen en klachten. Dit meldpunt zal worden ondergebracht in het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) liet weten bezorgd te zijn over de toegankelijkheid en de slagkracht...

14 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Beleid fietspaden jaagpaden

Jaagpaden dienen in eerste instantie voor het onderhoud van kanalen en waterwegen, maar worden in toenemende mate gebruikt door fietsers. Recent raakte een vrouw vermist toen ze op het jaagpad in Zemst in de Zenne reed. Dit gaf aanleiding tot vragen over de veiligheid van de jaagpaden. Minister Lydia Peeters liet eerder al een studie opstellen over het medegebruik van jaagpaden door fietsers. Welke veiligheidsmaatregelen zijn aangewezen om te voo...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top