Search in Vlaams Parlement

Agenda

November 2022, week 47

21.11.

22.11.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken eerst de begroting Toerisme. Minister Zuhal Demir lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Toerisme. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming. Daarna beantwoordde de minister-president de vragen van vorige week over de begroting Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking en werd...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen 2023 voort. Ze luisterden naar de replieken van minister-president Jan Jambon wat zijn bevoegdheidsdomeinen betreft en gingen verder met hem in debat. Daarna luisterden ze naar de toelichting van raadsheer Jan Debucquoy bij het verslag van het Rekenhof over de begroting 2023 en gingen ze hierover in debat met de delegatie van het Rekenhof en minister Matthias Diependaele. 

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Regiovorming: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om in te zetten op regiovorming. Hiermee wil ze eenheid brengen in de veelheid van lokale intermediaire structuren en zodoende komen tot grotere lokale bestuurskracht: minder structuren, minder bestuursmandaten, en meer transparantie en meer daadkracht. Via een participatief proces werden 15 referentieregio’s afgebakend. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de re...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Hilde Crevits het ontwerp van uitgavenbegroting 2023 en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Welzijn. Voorts bespraken de commissieleden met haar het ontwerp van programmadecreet 2023.  

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir de begrotingsdocumenten Omgeving en Natuur: de uitgavenbegroting, de begrotings- en beleidsdoelstelling voor die beleidsdomeinen en het programmadecreet. 

23.11.

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Dierenwelzijn. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Dierenwelzijn. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken de begroting Landbouw. Minister Jo Brouns lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Landbouw. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming.

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Begroting 2023

De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir de begrotingsdocumenten Energie en Klimaat: de uitgavenbegroting, de begrotings- en beleidsdoelstelling voor die beleidsdomeinen en het programmadecreet. 

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Hilde Crevits de uitgavenbegroting 2023, de beleids- en begrotingsdoelstelling en het programmadecreet wat betreft het beleidsdomein Welzijn.

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Algemene rekening 2021 en tweede begrotingsaanpassing 2022, Verplichte installatie zonnepanelen voor grootverbruikers - Voorstel van decreet, Extra sociale toeslag kwetsbare gezinnen - Voorstel van decreet

24.11.

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Werkplekleren: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering wil de bestaande incentives om alternerend leren in ondernemingen te stimuleren herbekijken. Eén premie moet het aanbod aan incentives voor ondernemingen die zich engageren als leerwerkplek vereenvoudigen. Daarnaast voert ze een leerlingenpremie alternerende opleiding in om leerlingen te stimuleren hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden. Hiertoe diende de Vlaamse Regering een on...

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

09.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs: hoorzitting

Door een gerechtelijke veroordeling kwam onlangs een geval van grensoverschrijdend gedrag van een professor ten aanzien van een studente aan het licht. Er kwamen ook verhalen aan de oppervlakte van grensoverschrijdend gedrag tijdens studentendopen. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Luc Sels van de KU Leuven, met Rik Van de Walle van de Universiteit Gent, met Julien De Wit en Jef Vandorpe van de Vlaamse Verenigin...

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Matthias Diependaele het ontwerp van uitgavenbegroting 2023 en de beleids- en begrotingstoelichtingen voor de bevoegdheidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed. Tot slot stemden ze indicatief over de onderdelen Wonen en Onroerend Erfgoed van het ontwerp van uitgavendecreet en over het onderdeel Wonen van het programmadecreet.

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Jan Jambon het ontwerp van uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingstoelichting voor zijn bevoegdheidsdomein Cultuur. Voorts bespraken de commissieleden met hem het ontwerp van programmadecreet 2023.

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Ben Weyts lichtte de uitgavenbegroting 2023 toe, en de beleids- en begrotingstoelichting voor de bevoegdheidsdomeinen Onderwijs en Vorming. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden, ook over het ontwerp van programmadecreet 2023.

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Na de afronding van de begrotingsbesprekingen Cultuur bespraken ze met minister Benjamin Dalle de uitgavenbegroting 2023, en de beleids- en begrotingsdoelstellingen voor zijn beleidsdomein Media. Tot slot stemden ze over de aan de commissie toegewezen onderdelen van het ontwerp van programmadecreet, en indicatief over de begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor 2023 .

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Lydia Peeters het ontwerp van uitgavenbegroting 2023 en de beleids- en begrotingstoelichting voor het bevoegdheidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

25.11.

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Voortgangsrapportage VEKP: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. De leden hielden een hoorzitting over de voortgangsrapportage van dit VEKP met Bart...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top