Search in Vlaams Parlement

Agenda

September 2022, week 39

27.09.

13.30 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Klimaatmaatregelen industrie: gedachtewisseling

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de industrie hielden de leden van de commissie ...

14 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Toetreding landen Westelijke Balkan tot EU: hoorzitting

Er lopen gesprekken tussen de Europese Commissie en landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo) over hun toetreding tot de Europese Unie. In dit verband dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om te blijven inzetten op diplomatieke, economische en culturele relaties met die landen, en de princi...

14 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut: hoorzitting

De Vlaamse Regering besliste om uit het federaal mensenrechteninstituut Unia te stappen. Ze richt een eigen orgaan op, het Vlaams Mensenrechteninstituut, ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over discriminatie, die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oorde...

14 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Agentschap Justitie en Handhaving: hoorzitting

Het nieuwe Agentschap Justitie en Handhaving bundelt grotendeels de huidige bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap inzake Justitie en Handhaving. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met Bob Van den Broeck, de recent aangestelde leidend ambtenaar van dit agentschap, over de prioriteiten van en de uitdagingen voor het agentschap.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top