Search in Vlaams Parlement

Agenda

September 2022, week 38

19.09.

20.09.

10.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

10.30u -

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

13.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

13.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Rekeningen 2021

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken met minister Zuhal Demir dit ontwerp van decreet, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Justitie en Handhaving over de begrotingsuitvoering 2021 en het rekeningenrap...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

15.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Invoering statiegeld

Recent stelde minister Zuhal Demir in een tv-programma en op Twitter dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes onvermijdelijk is, omdat de cijfers over zwerfvuil in Vlaanderen niet significant dalen. Wat zijn de resultaten van de zwerfvuilmetingen door OVAM? Welk systeem van statiegeld heeft ze voor ogen? Heeft ze afspraken gemaakt met de verpakkingssector? Zal ze overleg plegen met de andere gewesten? Wat is de timing? Beki...

21.09.

22.09.

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Vlaams Leesoffensief: gedachtewisseling

Lezen is één van de fundamenten van onderwijs, maar uit onder andere de driejaarlijkse PISA-onderzoeken (Programme for International Student Assessment) blijkt dat 20 procent van de 10- en 15-jarigen het minimumniveau voor lezen niet bereikt. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering in een adviesnota het Vlaams Leesoffensief (LOF), dat deze neerwaartse trend wil keren. Het project bevat 12 krachtlijnen en loopt van het najaar 2021 tot 2030. De le...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Rapport Vlaams Talenplatform: gedachtewisseling

De Vlaamse academische taalopleidingen van KU Leuven, UGent, UA en VUB willen de dalende inschrijvingsaantallen in talenopleidingen en het dalende niveau van taalvaardigheid bij jongeren aanpakken. Ze hebben daarom het Vlaams Talenplatform in het leven geroepen, dat ijvert voor het belang van het Nederlands, de moderne vreemde talen en de klassieke talen. Recent publiceerde het Vlaams Talenplatform zijn rapport over een bevraging bij 1029 taall...

23.09.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top