Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 21

25.05.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Uitfasering kooisystemen pluimveesector

Minister Ben Weyts had onlangs een overleg met de pluimveesector om het systeem waarbij legkippen in kooien worden gehouden, uit te faseren. Wat heeft dit overleg opgeleverd? Op welke termijn is de uitfasering haalbaar? Welke alternatieven voor deze kooien zijn voorhanden? Welke stappen op Europees vlak zijn mogelijk? Bekijk het verslag.

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Gevolgen oorlog Oekraïne voor landbouwsector en voedselzekerheid

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de graanprijzen gestegen, en daardoor ook de prijzen voor veevoeder. Heel wat seizoenswerkers zijn ook afkomstig uit Oekraïne. De vrees leeft dat er tekorten zullen ontstaan aan grondstoffen voor voedsel. Een en ander heeft grote gevolgen voor de landbouwsector en de voedselzekerheid in Vlaanderen. Hierover wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Jo Brouns.

10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Verplichting zonnepanelen

De Vlaamse Regering besliste dat de 2500 grootste elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen tegen 2025 over zonnepanelen moeten beschikken om een deel van hun stroom zelf te produceren. Hieronder vallen ook 700 overheidsgebouwen. De energieministers van vijf Europese landen, waaronder België, vragen ondertussen ook in een brief aan de Europese Commissie om zonnepanelen op daken te verplichten. Heeft minister Zuhal Demir overleg gepleegd met de s...

11.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strijd tegen gokverslaving

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil de strijd tegen gokverslaving opvoeren, en gokreclame via onder meer kranten, tv, websites en sociale media tegen het einde van het jaar verbieden. Tegen eind 2024 zou dit verbod ook voor de sportwereld gelden. Hoe kijkt minister Ben Weyts hiertegenaan? Hoe wil hij de sportclubs, die momenteel gesponsord worden door gokbedrijven, ondersteunen in hun zoektocht naar alternatieve geldschi...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Uitvoering stikstofakkoord - actualiteitsdebat

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Diverse maatregelen mbt herstructurering beleidsveld Wonen - ontwerp van decreet, Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, Uitvoering stikstofakkoord - voorstel van decreet, Artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen - voorstel van resolutie

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top